پایه چراغ نورانی
بازخورد درباره این کالا

آیا نیاز به نصب اتصالات بر روی مخزن خود دارید ؟

برای نگهداری چه ماده ای مخزن را خریداری می کنید ؟

انتخاب فیتینگ ورودی
 • 35000 تومان
 • 25000 تومان
 • 156000 تومان
 • 120000 تومان
 • 100000 تومان
 • 120000 تومان

 • 100000 تومان
 • 150000 تومان
 • 120000 تومان
 • 200000 تومان
 • 120000 تومان
 • 150000 تومان
 • 35000 تومان
 • 25000 تومان
 • 156000 تومان
 • 120000 تومان
 • 100000 تومان
 • 120000 تومان

 • 1 تومان
 • 1 تومان
 • 1 تومان
 • 1 تومان
 • 1 تومان
 • 1 تومان
 • 1 تومان
 • 1 تومان
انتخاب فیتینگ خروجی
 • 110000 تومان
 • 115000 تومان
 • 100000 تومان
 • 120000 تومان
 • 114000 تومان
 • 200000 تومان

 • 110000 تومان
 • 120000 تومان
 • 200000 تومان
 • 115000 تومان
 • 105000 تومان
 • 120000 تومان
 • 10000 تومان
 • 100000 تومان
 • 100000 تومان
 • 100000 تومان
 • 100000 تومان
 • 100000 تومان

 • 1 تومان
 • 1 تومان
 • 1 تومان
 • 1 تومان
 • 1 تومان
 • 1 تومان
 • 1 تومان
 • 1 تومان
شناور ( فلوتر )
 • 130000 تومان
 • 150000 تومان
 • 170000 تومان

محصولات مشابه


 • توضیحات بیشتر
 • مشخصات فنی
 • نحوه صحیح نصب
 • نظرات کاربران
 • ارتفاع پایه (متر) : 270

 • گروه رنگی : سفید قرمز صورتی زرد نارنجی سبز آبی بنفش

 • قطر بالا : 50

 • قطرپایین : 45

نظرات کاربرانبا خانواده تهران پلیمر یارا همراه باشید