026-35700
مقالات مشاهده همه
نحوه اتصال پمپ آب به مخزن

نحوه اتصال پمپ آب به مخزن

تاریخ: 1399/9/1

مشاهده بیشتر

مخازن افقی پلی اتیلن برای نگهداری آب

تاریخ: 1399/3/31

مشاهده بیشتر
مخازن افقی پلی اتیلن برای نگهداری آب
اخبار مشاهده همه
نقش مخازن در صرفه جویی آب

نقش مخازن در صرفه جویی آب

موشن گرافی تهران پلیمر یارا با موضوع صرفه جویی و مدیریت مصرف آب

تاریخ:1399/03/29
پخش سراسری تبلیغات تلوزیونی

پخش سراسری تبلیغات تلوزیونی

پخش سراسری تبلیغات تلوزیونی شرکت تهران پلیمر یارا از شبکه های صدا و سیما

تاریخ:1397/10/15