شرکت تهران پلیمر یارا در راستای رسالت های اجتماعی خود ، کمک به فرهنگ سازی و مدیریت مصرف صحیح آب ، در این کلیپ سعی دارد به نقش مخازن آنتی باکتریال برای این مهم بپردازد.