fa en ar

تلفن تماس: 35700-026

از کجا مخزن بخریم ؟ | بهترین تانکر آب

از کجا مخزن بخریم ؟ | بهترین تانکر آب

تاریخ : 1400/7/10

ما در این مقاله قصد داریم در خصوص اینکه از کجا می توان مخزن با کیفیت تهیه کرد صحبت کنیم.

مشاهده بیشتر
نحوه پیدایش مخازن آب | انواع + کاربرد

نحوه پیدایش مخازن آب | انواع + کاربرد

تاریخ : 1400/7/8

در این مقاله ما قصد داریم به نحوه پیدایش مخازن آب ; انواع آن ها و کاربرد هایی که داشته اند بپردازیم.

مشاهده بیشتر
پاسخ 100 سوال درباره مخازن و وان های پلی اتیلن

پاسخ 100 سوال درباره مخازن و وان های پلی اتیلن

تاریخ : 1400/6/30

در این مقاله ما قصد داریم به تمامی سوالات مربوط به مخازن و وان های پلی اتیلن بپردازیم.

مشاهده بیشتر
موانع ترافیکی پلی اتیلن | تصاویر+ابعاد

موانع ترافیکی پلی اتیلن | تصاویر+ابعاد

تاریخ : 1400/6/21

مشاهده بیشتر
راهنمای جامع وان های گرد پلی اتیلن / پلاستیکی | تصاویر+ابعاد

راهنمای جامع وان های گرد پلی اتیلن / پلاستیکی | تصاویر+ابعاد

تاریخ : 1400/6/18

مشاهده بیشتر
راهنمای جامع وان های حمام پلی اتیلن / پلاستیکی | تصاویر+ابعاد

راهنمای جامع وان های حمام پلی اتیلن / پلاستیکی | تصاویر+ابعاد

تاریخ : 1400/6/17

مشاهده بیشتر
راهنمای جامع وان های مکعبی پلی اتیلن / پلاستیکی | تصاویر+ابعاد

راهنمای جامع وان های مکعبی پلی اتیلن / پلاستیکی | تصاویر+ابعاد

تاریخ : 1400/6/15

مشاهده بیشتر
راهنمای جامع مخازن انبساط پلی اتیلن | تصاویر+ابعاد

راهنمای جامع مخازن انبساط پلی اتیلن | تصاویر+ابعاد

تاریخ : 1400/6/7

مشاهده بیشتر
راهنمای جامع مخازن سمپاش پلی اتیلن | تصاویر+ابعاد

راهنمای جامع مخازن سمپاش پلی اتیلن | تصاویر+ابعاد

تاریخ : 1400/5/30

مشاهده بیشتر
راهنمای جامع مخازن نیسانی پلی اتیلن | تصاویر+ابعاد

راهنمای جامع مخازن نیسانی پلی اتیلن | تصاویر+ابعاد

تاریخ : 1400/5/26

مشاهده بیشتر
کاربردها و تفاوت های مخزن های عمودی و افقی

کاربردها و تفاوت های مخزن های عمودی و افقی

تاریخ : 1400/5/25

مشاهده بیشتر
راهنمای جامع مخازن مکعبی پلی اتیلن | تصاویر+ابعاد

راهنمای جامع مخازن مکعبی پلی اتیلن | تصاویر+ابعاد

تاریخ : 1400/5/25

مشاهده بیشتر
راهنمای جامع مخازن بیضی پلی اتیلن | تصاویر+ابعاد

راهنمای جامع مخازن بیضی پلی اتیلن | تصاویر+ابعاد

تاریخ : 1400/5/23

مشاهده بیشتر
راهنمای جامع مخازن آب هوایی پلی اتیلن | تصاویر+ابعاد

راهنمای جامع مخازن آب هوایی پلی اتیلن | تصاویر+ابعاد

تاریخ : 1400/5/20

مشاهده بیشتر
راهنمای جامع مخازن قیفی پلی اتیلن/ مخزن زوک | تصاویر+ابعاد

راهنمای جامع مخازن قیفی پلی اتیلن/ مخزن زوک | تصاویر+ابعاد

تاریخ : 1400/5/19

مشاهده بیشتر
تعمیر و جوشکاری مخازن پلی اتیلن |  تعمیر مخازن پلاستیکی

تعمیر و جوشکاری مخازن پلی اتیلن | تعمیر مخازن پلاستیکی

تاریخ : 1400/5/17

مشاهده بیشتر
راهنمای صحیح نصب اتصالات مخازن

راهنمای صحیح نصب اتصالات مخازن

تاریخ : 1400/5/14

مشاهده بیشتر
طرز صحیح نصب مخزن آب ساختمان | تصاویر+ابعاد

طرز صحیح نصب مخزن آب ساختمان | تصاویر+ابعاد

تاریخ : 1400/5/13

مشاهده بیشتر
راهنمای جامع مخازن آب آسان رو / اسلیم تانک | تصاویر+ابعاد

راهنمای جامع مخازن آب آسان رو / اسلیم تانک | تصاویر+ابعاد

تاریخ : 1400/5/12

مشاهده بیشتر
روش های خنک ویاگرم نگه داشتن مخزن آب

روش های خنک ویاگرم نگه داشتن مخزن آب

تاریخ : 1400/5/11

مشاهده بیشتر